Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Kurzy prvej pomoci

 Prvá pomoc

 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina držiteľ platnej akreditácie kurzu prvej pomoci, vydanej rozhodnutím MZ SR č. Z15886-2012- OzdV zo dňa 22.3. 2012 touto cestou ponúka školenie predlekárskej prvej pomoci.


8 – hod. kurz pre zamestnancov v rámci BOZP

Na základe zákona č.  124/2006 o BOZP je povinnosťou zamestnávateľov vyškoliť príslušný počet zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci v prípade ohrozenia zdravia resp. života.

Základná odborná príprava je v rozsahu 8 – vyučovacích hodín formou prednášky, praktických ukážok a záverečnej písomnej skúšky.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci „Potvrdenie o absolvovaní.“

 

8 – hod. kurz pre účastníkov kurzov autoškoly - Potvrdenie o absolvovaní

16 – hod. kurz predlekárskej prvej pomoci, rozšírená norma  -  Európsky certifikát

33 – hod. kurz prdlekárskej prvej pomoci, rozšírená norma -   Európsky certifikát

 

Profil absolventa:

Nadobudnutie teoretických  vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového pôvodu  a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie

 

Miesto konania:       Výučbové centrum SČK Snina, 1. mája 882/17, 06901 Snina

 

 

 
Reklama